Ostina > Blog > Obowiązki opiekunki osoby starszej. Co obejmuje codzienna praca z seniorami?

Data publikacji: 31 maja, 2023

Obowiązki opiekunki osoby starszej. Co obejmuje codzienna praca z seniorami?

Kategoria: Praca w opiece

Ocena czytelników: 5

Zakres obowiązków opiekunki osób starszych

Praca opiekunki osób starszych jest bardzo istotna w coraz szybciej starzejącym się społeczeństwie. Codzienne obowiązki w opiece obejmują szeroki zakres zadań, mających na celu zapewnienie im komfortu i bezpieczeństwa.

W Niemczech, gdzie liczba osób starszych stale rośnie, opiekunki odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu wsparcia seniorom. Jednak jak dokładnie wygląda zakres obowiązków w opiece seniora? Przeczytaj artykuł i poznaj tajniki zawodu opiekunki osób starszych.

Najważniejsze obowiązki opiekunki w Niemczech

Obowiązki zawsze są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zależą od konkretnego zlecenia opieki. Każde zadanie jest unikalne i wymaga elastycznego podejścia. Dzięki temu opiekunka może sprostać różnorodnym oczekiwaniom seniora oraz jego sytuacji życiowej.

Chociaż konkretne obowiązki mogą się różnić, istnieje pewna część zadań, która często się powtarza. Te powtarzające się obowiązki stanowią podstawę codziennej pracy opiekunki osób starszych.

Co wchodzi w zakres obowiązków w opiece w Niemczech?

 • Zapewnienie codziennej opieki i wsparcia seniorowi.
 • Pomoc w wykonywaniu czynności codziennych, takich jak ubieranie się, mycie, karmienie.
 • Monitorowanie przyjmowania leków i dbanie o harmonogram leczenia.
 • Zapewnienie czystości i porządku w gospodarstwie domowym seniora.
 • Organizacja i przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem indywidualnych preferencji żywieniowych.
 • Wsparcie w utrzymaniu aktywności fizycznej poprzez spacery, ćwiczenia i zajęcia ruchowe.
 • Organizacja czasu wolnego i aktywizacja osoby starszej.
 • Komunikacja i wsparcie emocjonalne, słuchanie i rozmowy z podopiecznym.
 • Utrzymywanie kontaktu z rodziną seniora i informowanie ich o jego kondycji oraz wszelkich istotnych zmianach.
 • Zachowanie poufności i szanowanie prywatności seniora.
 • Monitorowanie środowiska seniora pod kątem bezpieczeństwa i zgłaszanie ewentualnych zagrożeń.

 

Zadania domowe: Podstawowe obowiązki

Opiekunka jest odpowiedzialna za utrzymanie części wspólnych, z których korzysta z seniorem. To obejmuje najczęściej sprzątanie, pranie, gotowanie i utrzymanie porządku w tych przestrzeniach. Jednak nie jest oczekiwane, że opiekunka będzie zajmować się ogrodem, strychem czy piwnicą.

Ważne jest, aby opiekunka miała świadomość, że nie musi robić wszystkiego. Zachowanie asertywności i rozpoznanie swoich konkretnych obowiązków jest niezbędne.

Opiekunka powinna być świadoma swoich granic i odpowiedzialności. Dzięki temu może skupić się na istotnych zadaniach, które przynoszą korzyść seniorowi i wspierają go w codziennym życiu. Zachowanie równowagi pomiędzy dbaniem o dom a zapewnianiem bezpieczeństwa i troski seniorowi jest kluczowe dla efektywnej pracy opiekunki osób starszych.

Opieka medyczna i lekarska

Posiadając wykształcenie medyczne, opiekunka osób starszych może mieć dodatkową przewagę na rynku pracy. Jednak na zleceniu nie wykonuje ona czynności medycznych. Opiekunka jest odpowiedzialna za dbanie o higienę seniora oraz pilnowanie harmonogramu przyjmowania leków. Jednak do jej obowiązków nie należy wykonywanie zastrzyków lub innych procedur medycznych.

W takich przypadkach na zlecenie zazwyczaj przychodzi Pflegedienst. Jest to służba pielęgniarska, wysyłana przez kasę chorych w Niemczech. Zajmuje się ona bezpośrednią opieką medyczną seniora.

Jednak wiedza medyczna opiekunki może być bardzo wartościowa w pracy z osobami starszymi. Pomaga ona w obserwacji stanu zdrowia seniora, zrozumieniu lekarskich zaleceń oraz współpracy ze służbą medyczną.

Zapewnienie codziennej higieny i pielęgnacji

Opiekunka pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach związanych z higieną. Przykładowo może to być: kąpiel, mycie, czesanie, dbanie o skórę, zęby i paznokcie. Ważne jest, aby opiekunka wykazywała delikatność, szacunek i zrozumienie wobec seniora podczas wykonywania tych czynności. Zapewnienie prywatności, wygodnego i bezpiecznego środowiska oraz wsparcie są kluczowe w tym obszarze opieki.

Codzienna higiena i pielęgnacja mają istotny wpływ na samopoczucie i poczucie godności seniora. Opiekunka odgrywa nie tylko praktyczną, ale również emocjonalną rolę. Buduje zaufanie i tworząc przyjazne, wspierające relacje z seniorami.

Obowiązki związane z samodzielnym funkcjonowaniem

Opiekunka pomaga osobie starszej w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Może to obejmować pomoc w ubieraniu się, poruszaniu, jedzeniu, korzystaniu z toalety czy prostych czynnościach domowych.

Ważne jest, aby opiekunka dostosowywała swoje wsparcie do potrzeb seniora. Osoba starsza powinna wykonywać codzienne czynności samodzielnie – na miarę swoich możliwości. Opiekunka powinna zachęcać osobę starszą do podejmowania własnych działań.

Wsparcie w aktywnościach społecznych i rekreacji

Wsparcie w aktywnościach społecznych i rekreacji jest niezwykle ważne. Opiekunka powinna angażować seniora w różnorodne aktywności. Zajęcia ruchowe dla seniorów stanowią istotny element wspierający ich zdrowie i kondycję fizyczną. Opiekunka może angażować seniora np. w codzienne spacery, gimnastykę, łagodne ćwiczenia czy zajęcia fitness. Poprzez te aktywności, opiekunka wspomaga utrzymanie sprawności fizycznej osoby starszej i wspiera jej ogólny stan zdrowia.

Ważne są też zajęcia kreatywne dla seniorów. Opiekunka może organizować sesje rysunku, malowania czy innych zajęć, dostosowanych do zainteresowań seniora. Pełnią one istotną rolę w pobudzaniu kreatywności, ale nie tylko. Takie aktywności nie tylko dostarczają radości i satysfakcji, ale pobudzają pamięć i koncentrację.

Organizacja i planowanie

Zakres obowiązków obejmuje także zarządzanie codziennymi obowiązkami. Opiekunka jest odpowiedzialna za planowanie i organizację różnych czynności i zadań związanych z codziennością osoby starszej. Może to obejmować planowanie posiłków, regularnych wizyt lekarskich oraz innych ważnych obowiązków.

Ważne jest, aby opiekunka miała umiejętność ustalania priorytetów. W opiece seniora mogą zdarzyć się sytuacje, które wymagają szybkiej reakcji i dostosowania harmonogramu. Opiekunka powinna być gotowa na takie zmiany i elastycznie reagować. Przydatna może okazać się umiejętność działania pod presją czasu.

Poprzez zarządzanie codziennością tworzymy strukturę i porządek, co także przekłada się na komfort osoby starszej. Odpowiednie planowanie pozwala również opiekunce na skuteczne wykorzystanie czasu, umożliwiając skoncentrowanie się na istotnych aspektach opieki.

Komunikacja i wsparcie emocjonalne

Opiekunka powinna wykazywać umiejętność słuchania i zrozumienia potrzeb oraz trosk podopiecznego. Ważne jest, aby tworzyć otwarte i przyjazne środowisko, w którym senior czuje się komfortowo. Opiekunka powinna być czujna na sygnały niewerbalne jak mimika, gesty czy ton głosu. Pozwala to lepiej rozumieć stan emocjonalny podopiecznego.

Co jeszcze jest ważne w relacji z osobą starszą? Słowa optymizmu, ciepłe gesty, przyjazny uśmiech czy wspólne rozmowy mogą przynieść poczucie bezpieczeństwa i komfortu seniorowi.

Wyjazd do Niemiec jako opiekunka wymaga także radzenia sobie z trudnymi emocjami, zarówno u siebie, jak i u podopiecznego. Umiejętność rozpoznawania objawów depresji, samotności czy niepokoju może pomóc w skutecznym udzieleniu wsparcia nakierowaniu na profesjonalną pomoc.

Wyzwania i satysfakcja w pracy opiekunki osób starszych w Niemczech

Praca opiekunki osób starszych w Niemczech wiąże się zarówno z wieloma wyzwaniami, jak i satysfakcją. Opiekunki stają przed różnorodnymi sytuacjami, które wymagają elastyczności, empatii i umiejętności radzenia sobie w trudnych momentach. Co jeszcze może stanowić wyzwanie w opiece, a co przynosi satysfakcję? Poniżej przedstawiamy tabelę podsumowującą korzyści i trudności w pracy w opiece.

Wyzwania

Zapewnienie wszechstronnej opieki seniorom z różnymi schorzeniami i ograniczeniami fizycznymi
Radzenie sobie z sytuacjami emocjonalnie trudnymi
Stawienie czoła wyzwaniom związanym z chorobami i samotnością seniorów
Elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmieniających się potrzeb seniorów
Odpowiednie reagowanie na sytuacje kryzysowe i nagłe zachorowania

 

Satysfakcja

Pomoc i poprawa jakości życia seniorów
Budowanie bliskiej relacji z podopiecznymi
Widzenie uśmiechu na twarzy podopiecznych
Poczucie spełnienia z niesienia pomocy i wsparcia seniorom
Świadomość, że wnosi się pozytywną zmianę w życiu innych

 

Źródła:

M. Piotrunek, Edukacja Międzykulturowa, 2023, nr 1 (20) ISSN 2299-4106, Praca poza granicami kraju w doświadczeniach
edukacyjno-zawodowych jednostki (na przykładzie polskich całodobowych opiekunek/opiekunów osób starszych w Niemczech)

 

Słowniczek polsko-niemiecki

Opiekunka
Die Betreuerin
diː bətʁɔʏəʁɪn

Osoba starsza
Die ältere Person
diː ɛːltəʁə pɛʁzoːn

Pomoc w codziennych czynnościach
Hilfe bei den täglichen Aufgaben
hɪlfə baɪ dən tɛːklɪçən ʔaʊ̯fɡaːbən

Przygotowanie posiłków
Zubereitung von Mahlzeiten
t͡suːbəʁaɪ̯tʊŋ fɔn maːlzaɪ̯tn̩

Podawanie leków
Medikamente verabreichen
meːdɪkaːmɛntə fɛʁaːbaɪ̯ʁɛɪ̯çən

Pomoc w ubieraniu się
Hilfe beim Anziehen
hɪlfə baɪ̯m ʔantsiːən

Pomoc w myciu się i pielęgnacji
Hilfe bei der Körperpflege
hɪlfə baɪ̯ deːɐ kœʁpɐpfleːɡə

Przeprowadzanie spacerów
Spaziergänge machen
ʃpaːtsiːɐɡɛŋə maxən

Wykonywanie drobnych prac domowych
Erledigung kleiner Haushaltsarbeiten
ɛɐleːdɪɡʊŋ klaɪ̯nɐ haʊ̯ʃaltsʔaʁbaɪ̯tn̩

Towarzystwo i rozmowa
Gesellschaft und Unterhaltung
ɡəzɛlʃaft ʊnt ʔʊntɐhaltʊŋ

Zakupy i załatwianie spraw codziennych
Einkaufen und Erledigung von alltäglichen Aufgaben
aɪ̯nkɔʏ̯fn̩ ʊnt ɛɐleːdɪɡʊŋ fɔn ʔaltɛːklɪçən ʔaʊ̯fɡaːbən

Pomoc w prowadzeniu korespondencji
Hilfe bei der Korrespondenz
hɪlfə baɪ̯ deːɐ kɔʁɛspɔndɛnt͡s

Pomoc w poruszaniu się
Unterstützung bei der Fortbewegung
ʊntɐʃtʏt͡sʊŋ baɪ̯ deːɐ fɔʁtbəveːɡʊŋ

Dbanie o czystość w domu
Sauberhalten des Hauses
zaʊ̯bɐhaːltən dɛs haʊ̯zəs

Pomoc w organizacji wizyt u lekarza
Hilfe bei der Organisation von Arztbesuchen
hɪlfə baɪ̯ deːɐ ɔʁɡanɪsaˈt͡si̯oːn fɔn ˈaʁtstbəzoːχn̩

 

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są najważniejsze obowiązki opiekunki osób starszych?

Obowiązki opiekunki osób starszych obejmują całościową opiekę nad osobą starszą i dbanie o jej gospodarstwo domowe. Dokładny zakres zależy od dokładnych ustaleń z podopiecznym i jego rodziną. 

Czy praca opiekunki osób starszych jest satysfakcjonująca?

Praca opiekunki osób starszych może być satysfakcjonująca, ponieważ umożliwia pomaganie i nawiązywanie bliskich relacji. Otrzymywanie uznania za swoje starania oraz możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych sprawiają, że praca ta jest wartościowym doświadczeniem.

Aleksandra Suchcicka

Oceń artykuł

Przygotowania do wyjazdu poznaj cenne wskazówki

Średnia ocen użytkowników: 5 / 5. na podstawie liczby głosów: 2

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij go na facebooku

Podziel się swoją opinią

Tęsknota za ojczyzną

Jak poradzić sobie z tęsknotą za ojczyzną?

Tęsknota za krajem jest jednym z najbardziej trudnych przeżyć, z jakimi zmaga się opiekunka w Niemczech. Dlaczego tęsknimy za ojczyzną i jak sobie z tym radzić na co dzień?

praca-sezonowa-w-niemczech

Praca sezonowa w Niemczech: Możliwości dla krótkoterminowych pracowników

Wakacje to czas, kiedy wiele osób poszukuje okazji do zarobienia dodatkowych pieniędzy lub zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. Dla tych, którzy są gotowi na nowe wyzwania i przygodę za granicą, praca sezonowa w Niemczech może być idealnym rozwiązaniem.