Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach udziału w procesach rekrutacji jest Ostina LTD SK, z siedzibą w Gdyni przy ul. Kostki Napierskiego 7.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@ostina-opieka.pl lub pocztą na adres: OSTINA LTD SK, Dział Administracji ul. Skarbowców 23A, 53-032 Wrocław.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji prowadzonych przez OSTINA LTD SK, a także w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez każdego z Administratorów, na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji, do których Pana/Pani CV zostanie uznane za adekwatne przez któregokolwiek z Administratorów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Firmy OSTINA w odniesieniu do kandydatów.
 5. Przetwarzanie podanych przeze Pana/Panią danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 7. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres pięciu lat.
 10. Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym odbiorcom- spółkom zrzeszonym w FIRMIE OSTINA, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przyszłych postępowań rekrutacyjnych.
 11. Pana/Pani dane będą przekazywane do państw Unii Europejskiej, nie będą one przekazywane do państw spoza Jej obszaru i będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Logo Sygnet Ostina Opieka