Ostina > Blog > Podstawowe pytania po niemiecku • Lekcja 3

Data publikacji: 5 kwietnia, 2023

Podstawowe pytania po niemiecku • Lekcja 3

Kategoria: Nauka niemieckiego

Ocena czytelników: 5

lekcja 3 - podstawowe pytania po niemiecku

Witamy na kolejnej lekcji niemieckiego z Ostina Opieka! Dziś spróbujemy przeprowadzić pierwsze rozmowy.

Przyjeżdżając do rodziny podopiecznego, powinnaś spodziewać się, że będzie chciała zadać ci kilka pytań. Z pewnością zrobisz na seniorze i jego bliskich dobre wrażenie, gdy odpowiesz przynajmniej na większość z nich!

Pierwsze rozmowy po niemiecku

Dzisiaj poznamy podstawowe pytania i odpowiedzi w języku niemieckim. Pomogą nam poznać się nawzajem i nawiązać proste rozmowy na tematy codzienne.

Pytania, jakie możesz usłyszeć: 

Woher kommen Sie?
[woha komen zi]
– Skąd Pani pochodzi?


Wo wohnen Sie?
[wo wołnen zi]
– Gdzie Pani mieszka?


Wie alt sind Sie?
[wi alt zynd zi]
– Ile ma Pani lat?
 


Wie fühlen Sie sich?
[wi fylen zi zyś]
– Jak się Pani czuje?


Wie geht’s Ihnen?
[wi giejts dija]
– Jak się Pani miewa?


Brauchen Sie noch etwas?
[brauhen zi noh etfas]
– Potrzebuje Pani jeszcze czegoś?


Wie war die Reise?
[wi wa: di rajze]
– Jak przebiegła podróż?


Sind Sie müde?
[zynd zi myde]
– Jest Pani zmęczona?

 

 

Odpowiedzi na podstawowe pytania

Odpowiedzi, jakich możesz udzielić: 

Ich komme aus Polen
[yś kome aus poln]
– Pochodzę z Polski.


Ich wohne in Krakau
[yś wołne in krakał]
– Mieszkam w Krakowie.


Ich bin 51 Jahre alt
[yś byn ajnundfynfcyś jare alt]
– Mam pięćdziesiąt jeden lat.

 Jeśli nie znasz liczb, nie martw się, poznamy je w następnej lekcji. 

Ich fühle mich gut, danke
[yś fyle myś gut, danke]
– Czuję się dobrze, dziękuję


Mir geht’s gut, danke
[mija giejts gut danke]
– Miewam się dobrze, dziękuję


Die Reise verlief gut, danke
[di rajze ferlif gut, danke]
– Podróż przebiegła dobrze, dziękuję

 

Nie rozumiem po niemiecku - Jak zapytać?

Jeśli się zdarzy, że nie zrozumiesz pytania, możesz wtedy poprosić rozmówcę:

Könnten Sie wiederholen?
[kynten zi widaholn]
– Mogłaby/Mógłby Pani/Pan powtórzyć?


Könnten Sie langsamer sprechen?
[kynten zi langzama szpresien]
– Mogłaby/Mógłby Pani/Pan mówić wolniej?


Entschuldigung, ich verstehe nicht
[entszuldigung, yś ferszteje nyśt]
– Przepraszam, nie rozumiem.


Könnten Sie es anders sagen?
[kynten zi es anders sagn]
– Mogłaby Pani powiedzieć to inaczej?


Was bedeutet…?
[was bedojtet]
– Co znaczy…?
 

Potrzebuję po niemiecku - Jak powiedzieć?

Jeśli czegoś potrzebujesz, powiedz:

Ich brauche…
[
yś brauhe]
– Potrzebuję…


Darf ich um Ihre Telefonnummer bitten?
[darf yś um ire telefonnumer byten]
– Czy mogę prosić o numer telefonu do pani?


Ich habe Durst
[yś habe durst]
– Chce mi się pić. / Jestem spragniona.


Ich habe Hunger
[yś habe hunga:]
–  Chce mi się jeść. / Jestem głodna.
 

 

Dialog - Pierwsze rozmowy po niemiecku

Teraz możesz powtórzyć i przećwiczyć sobie słownictwo w dialogu:

Guten Tag! Herzlich willkommen!
Dzień dobry! Witamy serdecznie! 

Guten Tag!
Dzień dobry! 

Wie war die Reise?
Jak przebiegła podróż? 

Die Reise verlief gut, danke.
Podróż przebiegła dobrze, dziękuję. 

Und wie fühlen Sie sich? Alles in Ordnung?
A jak się Pani czuje? Wszystko w porządku? 

Ja, alles gut. Ich habe nur Durst…
Tak, wszystko dobrze. Chce mi się tylko pić… 

Ich bringe schon Ihnen Wasser. Aber erzählen Sie etwas über sich…
Przynoszę już Pani wodę. Ale proszę opowiedzieć coś o sobie… 

Entschuldigung, ich verstehe nicht… Könnten Sie langsamer sprechen?
Przepraszam, nie rozumiem… Mogłaby Pani mówić wolniej? 

Ja, klar! Verzeihung… Also, Sie kommen aus Polen, richtig?
Tak, oczywiście! Proszę wybaczyć… Więc pochodzi Pani z Polski, prawda? 

Ja, ich komme aus Polen.
Tak, pochodzę z Polski. 

Und wo in Polen wohnen Sie?
I gdzie w Polsce Pani mieszka? 

Ich wohne in Krakau.
Mieszkam w Krakowie. 

Also hatten Sie eine lange Reise… Sie müssen sehr müde sein…
Więc miała Pani długą podróż… Musi Pani być bardzo zmęczona… 

Ein bisschen.
Troszeczkę. 

Ich zeige Ihnen gleich Ihr Zimmer. Sagen Sie mir noch bitte, wie alt sind Sie?
Zaraz pokażę pani pokój. Proszę mi jeszcze powiedzieć, ile ma Pani lat? 

Ich bin 51 Jahre alt.
Mam 51 lat. 

Super! Hier ist Ihr Wasser.
Super! Tutaj jest Pani woda. 

Vielen Dank!
Dziękuję bardzo! 

 

Quiz

Osoby chcące powtórzyć swoją dotychczasową wiedzę zachęcamy do wypełnienia Quizu. Wybierz odpowiednie polskie tłumaczenie: 

4 votes, 5 avg
117
lekcja 3 - podstawowe pytania po niemiecku

Podstawowe pytania

Powtórz lekcję w formie quizu. Łatwo zapamiętasz słówka

1 / 8


Ich habe Hunger. 


 

2 / 8


Ich heiße 


 

3 / 8


Woher kommen Sie? 


 

4 / 8


Wie fühlen Sie sich?


 

5 / 8


Entschuldigung 


 

6 / 8


Auf Wiedersehen! 


 

7 / 8


Gerne! 


 

8 / 8


Könnten Sie es anders sagen? 


 

Your score is

Udostępnij swój wynik na Facebooku!

Facebook

Jak oceniasz nasz quiz? 🙂

 

Lekcja 3. Wideo

Zapraszamy do obejrzenia naszej lekcji na naszym kanale na YouTube.

 

 

 

Przejdź do lekcji 4: Liczby po niemiecku

Wróć do lekcji 2: Zwroty grzecznościowe po niemiecku


Sprawdź oferty pracy w opiece osób starszych z językiem niemieckim!

 

Copywriterka z j. niemieckim

Kasia Chroma

Jestem copywriterką, która z przyjemnością tworzy treści w języku polskim i niemieckim. Przede wszystkim piszę teksty na strony zewnętrzne i blogi dotyczące branży opiekuńczej. Od niedawna tworzę też lekcje w języku niemieckim, które są adresowane do opiekunek osób starszych.

Oceń artykuł

Przygotowania do wyjazdu poznaj cenne wskazówki

Średnia ocen użytkowników: 5 / 5. na podstawie liczby głosów: 4

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij go na facebooku

Komentarze

  1. Katrina pisze:

    super……. wpisuje do słowniczka 🙂

  2. Ti pisze:

    Fajne

Podziel się swoją opinią

Przymiotniki niemiecki

Przymiotniki po niemiecku część 2 • Lekcja 24

Część 2 najpopularniejszych przymiotników w języku niemieckim. Startujemy!

Przymiotniki po niemiecku

Najważniejsze przymiotniki po niemiecku • TOP 30

Poznajcie najważniejsze i najczęściej używane przymiotniki w języku niemieckim. Przećwicz swoją wiedzę z naszych quizem.