Strona główna > Poradnik opiekunki > Nauka niemieckiego > Podstawowe pytania po niemiecku • Lekcja 3
lekcja 3 - podstawowe pytania po niemiecku

Podstawowe pytania po niemiecku • Lekcja 3

Witamy na kolejnej lekcji niemieckiego z Ostina Opieka! Dziś spróbujemy przeprowadzić pierwsze rozmowy.

Przyjeżdżając do rodziny podopiecznego, powinnaś spodziewać się, że będzie chciała zadać ci kilka pytań. Z pewnością zrobisz na seniorze i jego bliskich dobre wrażenie, gdy odpowiesz przynajmniej na większość z nich!

Pierwsze rozmowy po niemiecku

Dzisiaj poznamy podstawowe pytania i odpowiedzi w języku niemieckim. Pomogą nam poznać się nawzajem i nawiązać proste rozmowy na tematy codzienne. Pytania, jakie możesz usłyszeć: 

Woher kommen Sie? [woha komen zi] – Skąd Pani pochodzi?


Wo wohnen Sie? [wo wołnen zi] – Gdzie Pani mieszka?


Wie alt sind Sie? [wi alt zynd zi] – Ile ma Pani lat? 


Wie fühlen Sie sich? [wi fylen zi zyś] – Jak się Pani czuje?


Wie geht’s Ihnen? [wi giejts dija] – Jak się Pani miewa?


Brauchen Sie noch etwas? [brauhen zi noh etfas] – Potrzebuje Pani jeszcze czegoś?


Wie war die Reise? [wi wa: di rajze] – Jak przebiegła podróż?


Sind Sie müde? [zynd zi myde] – Jest Pani zmęczona?    

Odpowiedzi na podstawowe pytania

Odpowiedzi, jakich możesz udzielić: 

Ich komme aus Polen [yś kome aus poln] – Pochodzę z Polski.


Ich wohne in Krakau [yś wołne in krakał] – Mieszkam w Krakowie.


Ich bin 51 Jahre alt [yś byn ajnundfynfcyś jare alt] – Mam pięćdziesiąt jeden lat.  Jeśli nie znasz liczb, nie martw się, poznamy je w następnej lekcji. 

Ich fühle mich gut, danke [yś fyle myś gut, danke] – Czuję się dobrze, dziękuję


Mir geht’s gut, danke [mija giejts gut danke] – Miewam się dobrze, dziękuję


Die Reise verlief gut, danke [di rajze ferlif gut, danke] – Podróż przebiegła dobrze, dziękuję  

Nie rozumiem po niemiecku – Jak zapytać?

Jeśli się zdarzy, że nie zrozumiesz pytania, możesz wtedy poprosić rozmówcę:

Könnten Sie wiederholen? [kynten zi widaholn] – Mogłaby/Mógłby Pani/Pan powtórzyć?


Könnten Sie langsamer sprechen? [kynten zi langzama szpresien] – Mogłaby/Mógłby Pani/Pan mówić wolniej?


Entschuldigung, ich verstehe nicht [entszuldigung, yś ferszteje nyśt] – Przepraszam, nie rozumiem.


Könnten Sie es anders sagen? [kynten zi es anders sagn] – Mogłaby Pani powiedzieć to inaczej?


Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
Was bedeutet…? [was bedojtet] – Co znaczy…? 

Potrzebuję po niemiecku – Jak powiedzieć?

Jeśli czegoś potrzebujesz, powiedz:

Ich brauche… [yś brauhe] – Potrzebuję…


Darf ich um Ihre Telefonnummer bitten? [darf yś um ire telefonnumer byten] – Czy mogę prosić o numer telefonu do pani?


Ich habe Durst [yś habe durst] – Chce mi się pić. / Jestem spragniona.


Ich habe Hunger [yś habe hunga:] –  Chce mi się jeść. / Jestem głodna.   

Dialog – Pierwsze rozmowy po niemiecku

Teraz możesz powtórzyć i przećwiczyć sobie słownictwo w dialogu:

Guten Tag! Herzlich willkommen! Dzień dobry! Witamy serdecznie! 

Guten Tag! Dzień dobry! 

Wie war die Reise? Jak przebiegła podróż? 

Die Reise verlief gut, danke. Podróż przebiegła dobrze, dziękuję. 

Und wie fühlen Sie sich? Alles in Ordnung? A jak się Pani czuje? Wszystko w porządku? 

Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
Ja, alles gut. Ich habe nur Durst… Tak, wszystko dobrze. Chce mi się tylko pić… 

Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
Ich bringe schon Ihnen Wasser. Aber erzählen Sie etwas über sich… Przynoszę już Pani wodę. Ale proszę opowiedzieć coś o sobie… 

Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
Entschuldigung, ich verstehe nicht… Könnten Sie langsamer sprechen? Przepraszam, nie rozumiem… Mogłaby Pani mówić wolniej? 

Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
Ja, klar! Verzeihung… Also, Sie kommen aus Polen, richtig? Tak, oczywiście! Proszę wybaczyć… Więc pochodzi Pani z Polski, prawda? 

Ja, ich komme aus Polen. Tak, pochodzę z Polski. 

Und wo in Polen wohnen Sie? I gdzie w Polsce Pani mieszka? 

Ich wohne in Krakau. Mieszkam w Krakowie. 

Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
Also hatten Sie eine lange Reise… Sie müssen sehr müde sein… Więc miała Pani długą podróż… Musi Pani być bardzo zmęczona… 

Ein bisschen. Troszeczkę. 

Ich zeige Ihnen gleich Ihr Zimmer. Sagen Sie mir noch bitte, wie alt sind Sie? Zaraz pokażę pani pokój. Proszę mi jeszcze powiedzieć, ile ma Pani lat? 

Ich bin 51 Jahre alt. Mam 51 lat. 

Super! Hier ist Ihr Wasser. Super! Tutaj jest Pani woda. 

Vielen Dank! Dziękuję bardzo!   

Quiz

Osoby chcące powtórzyć swoją dotychczasową wiedzę zachęcamy do wypełnienia Quizu. Wybierz odpowiednie polskie tłumaczenie: 

4 głosy, 5 średnia
136
lekcja 3 - podstawowe pytania po niemiecku

Podstawowe pytania

Powtórz lekcję w formie quizu. Łatwo zapamiętasz słówka

1 / 8


Entschuldigung 


 

2 / 8


Ich habe Hunger. 


 

3 / 8


Wie fühlen Sie sich?


 

4 / 8


Könnten Sie es anders sagen? 


 

5 / 8

Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.

Ich heiße 


 

6 / 8


Auf Wiedersehen! 


 

7 / 8


Gerne! 


 

8 / 8


Woher kommen Sie? 


 

Twój wynik to

Udostępnij swój wynik na Facebooku!

Facebook

Jak oceniasz nasz quiz? 🙂

Lekcja 3. Wideo

Zapraszamy do obejrzenia naszej lekcji na naszym kanale na YouTube.

Przejdź do lekcji 4: Liczby po niemiecku

Wróć do lekcji 2: Zwroty grzecznościowe po niemiecku


Sprawdź oferty pracy w opiece osób starszych z językiem niemieckim!


Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48H!
Dostępność
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ostina Opieka sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz akceptuję politykę prywatności.*
Podobne artykuły
 • Przymiotniki niemiecki

  Przymiotniki po niemiecku część 2 • Lekcja 24

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przymiotniki po niemiecku

  Najważniejsze przymiotniki po niemiecku • TOP 30

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Kolory po niemiecku

  Kolory po niemiecku • Lekcja 22

  CZYTAJ WIĘCEJ